Başvuru Formu

EMLAKPANO KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekli

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvuru yöntemleri 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde ifade edilmektedir.

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak üzere, Emlapano tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

  • Güvenli elektronik imzası ile info@emlakpano adresine bir e-posta göndererek, veya
  • Şahsi Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini kullanarak, Zingat’ın KEP adresine (emlakpano@hs04.kep.tr) bir e-posta göndererek, veya
  • Bu forma atacağı el yazısı imzası ile, Kadıköy/İstanbul adresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya
  • Noter marifetiyle başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Emlakpano’ya iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır.

  1. İlgili Kişinin irtibat bilgileri:


Ad Soyad:
TCKN:
Telefon veya Cep Telefonu Numarası:
E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):
Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):
Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

  • İlgili Kişinin şirket ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):
  • İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi:
  • İlgili Kişinin İmzası ve Tarih (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):

Listeleri karşılaştır

Karşılaştır