Kullanım Koşulları

İşbu kullanım koşulları (Bundan böyle “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır.) Emlakpano (Bundan böyle “emlakpano” olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen www.emlakpano.com alan adlı internet sitesi ile buna bağlı internet sitelerinin (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) kullanıcı ve/veya Üye olarak kullanımı esnasında uyulması gereken şart ve koşulları belirlemektedir. Site’yi ziyaret eden Kullanıcılar ve emlakpano arasında Üyelik Sözleşmesi akdedilen Üyeler, Site’yi kullanırken aşağıda belirlenen kurallarına uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Emlakpano , Site’de, Üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak ve söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için Üye’lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların Üye’ler ve Site Kullanıcıları tarafından görüntülenebilmesi için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sayın Kullanıcı/Üye;

Site’yi ziyaret ederek ve/veya Üye olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, tamamen anladığınızı ve Kullanım Koşullarını hiçbir itiraz olmaksızın kabul ettiğinizi, onayladığınızı ve bu hususlarla ilgili herhangi bir itiraz ve def’i ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

Emlakpano , işbu Kullanım Koşulları’nda, Site’de ve Site’nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur ve Kullanıcı/Üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Site Kullanıcıları ve Üyeleri, www.emlakpano.com ve bunlara bağlı tüm alan adı adreslerine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

1. TANIMLAR

Site: Emlakpano’ya ait olan www.emlakpano.com alan adlı internet sitesini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: Üye’lerin Site’de ilan yayınlamak için satın aldıkları üyelik paketleri ve “Turbo” ürünleri de dahil olmak üzere Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla emlakpano tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Turbo: “Öncelikli listeleme, Ana Sayfa Vitrin, Kategori Vitrin, Renkli Arka Plan Kalın Başlık, Listeleme Vitrini, Emlak Haber Detay Vitrini, İlan etiketleri; Acil, Fırsat, Fiyatı Düşen, Yatırımlık” ve benzeri şekilde Üye tarafından siteye girilen ilanların, ilan bakan tarafından daha hızlı şekilde görüntülenmesini sağlamak amaçlı, Site’nin ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya emlakpano yetkilileri tarafından Üye’ye özellik ve ücretleri beyan edilen emlakpano ilan hizmetleri.

Kontör: Üye’lerin emlakpano tarafından sağlanan “Turbo”, “Hizmetler” ve “Hizmet Paketleri” ni satın alabilmelerine yönelik alacak hakkı sağlayan, sadece emlakpano Hizmetler’inde kullanılabilen, Site üzerinden Üye tarafından satın alınabilen veya Satış Temsilcisi tarafından Üye’ye satışı gerçekleştirilen birim değer.

Kullanıcı/Kullanıcılar: İlanları incelemek için Sit’ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan ve Site’de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Kurumsal Üye: Site’ye ticari ve kişisel bilgilerinin vererek üye olup ilanlarını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler (emlak ofisleri, bankalar, inşaat firmaları, yurtlar)

Bireysel Üye: Siteye kişisel bilgilerini vererek üye olup ilanını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler

Hizmet Paketleri: Çeşitli Turbo” ürünlerinin ve Hizmetlerin emlakpano tarafından birleştirilerek Üyeler‘e kombine bir şekilde sunulduğu Hizmet çeşidi.

Site: “www.emlakpano.com” alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen emlakpano’nun işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetler’ini sunduğu web sitesi.

Mobil Uygulama: Site’ye mobil cihazlardan erişim için App Store ve Google Play Store’dan indirilen yazılımlar.

Üye Profil Sayfası: Üye’nin Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

2. SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN ŞART VE KOŞULLAR

2.1. Kullanıcı/Üye; Site’de yer alan hiçbir bilginin, görselin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını; Site’de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını; emlakpano’nun Site’ye diğer Kullanıcı/Üyeler tarafından yüklenen ilanların, içeriklerin ve görsellerin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliliğini ve/veya doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığını; emlakpano’nun 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer sağlayıcı olduğunu bildiğini ve emlakpano’nun bu bilgilere, görsellere ve içeriklere ilişkin herhangi bir taahhüdü olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcının/Üye’nin, Site’de yer alan herhangi bir ilan içeriğinden dolayı zarara uğraması halinde, emlakpano’nun, yöneticilerinin ve/veya ortaklarının bu zarardan hiçbir şart ve koşul altında sorumlu olmayacağını bildiğini ve bunu bilerek Site kullanımını gerçekleştirdiğini kabul eder.

Kullanıcı/Üye ayrıca Site üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak emlakpano’nun herhangi bir bilgisinin, sorumluluğunun ve taahhüdünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2. Kullanıcı/Üye, emlakpano’nun Site’de yayınlanan ilanlara kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında emlakpano’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. emlakpano, Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun emlakpano’nun sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.

2.3. Kullanıcı / Üye, Site üzerinde diğer Kullanıcı / Üye, ilan ve içeriklerle ilgili, Site tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla Site’ye yüklediği fiyat, net-brüt metrekare, kat sayısı, bina yaşı, açıklama vb. bilgilerin, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerinin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu gayrimenkullerin internet üzerinde satışa arz edilmesi ve yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’lar/Üye’ler, Site’ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, 3. Kişilerin fikri hakları da dahil herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin emlakpano ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından emlakpano’ya karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Emlakpano’nun yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya/Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Kullanıcı/Üye, böyle bir durumda emlakpano’nun zararını talep etmesi halinde emlakpano’nun tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Kullanıcı/Üye, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcının/Üye’nin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.5. Kullanıcı/Üye; kendisi tarafından Site’ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan dahil Site’ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını aksinin tespiti halinde emlakpano’nun kendisini yasaklılar listesine alabileceğini, Üye’liğini dondurabileceğini veya iptal edebileceğini bildiğini ve emlakpano’nun böyle bir durumdan dolayı zarara uğraması halinde, emlakpano’nun tüm zararını talep halinde derhal ödeyeceğini ve emlakpano’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye’nin, Site’de yayınlayacağı ilanlara ilişkin gayrimenkul bilgilerini, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde yer vermesi ve bununla sınırlı olmaksızın bağımsız bölümlerin brüt ve net alanlarını ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. Üye, ilanlara ilişkin yayınlayacağı bilgilerde, emlakpano tarafından belirlenecek kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.2.6. emlakpano, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcılar’ın/Üye’lerin Site’ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar/Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı/Üye, emlakpano’nun böyle bir tedbir alması durumunda, emlakpano’danherhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Üye’nin, Turbo dahil Hizmet Paketinden ve emlakpano tarafından belirlenen ürünlerinden faydalanmaya başlaması, söz konusu paket ve ürünler için emlakpano tarafından belirlenen ve Site’nin ilgili bölümlerinde yayınlanan ücretleri, kendisine ait olduğunu veya kullanmak için gerekli tüm izinleri aldığını beyan ettiği kredi kartından veya emlakpano tarafından belirlenen ödeme araçlarından ödemesi veya havale/eft yolu ile emlakpano’dan tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. Site’de ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Emlakpano, Site’de yer alan diğer Hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde güncel ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üye’lerin ilgili Hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Emlakpano tarafından her zaman Site’de çeşitli Hizmetlerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, emlakpano, her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz Hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, Hizmeti ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Bir Hizmetle ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen Hizmetler dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu Hizmetin ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde, emlakpano’nun ilgili Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

2.8. Kullanıcı/Üye, Site tarafından ortaya konulan ve diğer Kullanıcı/Üye, ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını; kendi ilanını, Site’de bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve/veya haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan içeriğine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve vb. unsurlar yerleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site’den faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, kullandırmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak emlakpano’nun hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. emlakpano’nun Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye’nin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.

2.9. Üye, Site’de yayınlanacak ilan ve içeriklerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ilan ve içeriklerinin mevzuata ve işbu Kullanım Koşullarına aykırı unsurlar taşıması halinde emlakpano’nun ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın yayınlamama veya Üyeliği iptal etme hakkına sahip olduğunu ve böyle bir durumda emlakpano’nun herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. emlakpano’nun anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Üye, böyle bir durumda emlakpano’nun zararını talep etmesi halinde emlakpano’nun tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.10. Kullanıcı/Üye, Site’yi kullanarak işbu Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere emlakpano tarafından belirlenen ve Site’de yayınlanan Gizlilik ve Çerez Politikasını okuduğu, anladığını ve emlakpano’nun işbu Kullanım Koşulları ile bahsi geçen Politikalarda hiçbir bildirim yapmaksızın ancak Site’de yayınlamak şartıyla değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu bildiğini kabul ve beyan etmektedir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları emlakpano’ya ait ve/veya emlakpano tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Emlakpano uygulamalarının, Site’de yer alan bilgilerin ve emlakpano’nun telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına emlakpano tarafından izin verilmemektedir.

Kullanıcı’lar ve Üye’ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden emlakpano’nun açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, çoğaltmayacaklarını, değiştirmeyeceklerini, yaymayacaklarını bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcı’lar ve Üye’ler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kopyalamacaklarını ve herhangi bir amaçla kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar/Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle diğer Kullanıcıların/Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden emlakpano’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde, emlakpano’nun bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya ve/veya Üye’ye aynen rücu edilir.

Emlakpano, ilgili bedelinin ödenmesi şartıyla, Site’nin kullanımını, Turbodahil ürünlerin Üye’lere sunulması, Kullanıcılara ve Üyelere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve bunlarla sınırlı olmaksızın özellikle aşağıda belirtilen kapsamda Site’nin her türlü kullanımına ve Site üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Site üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemektedir :

*Site’nin yasadışı, hileli veya “İlan Avantaj Ürünleri” istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması;

*Site’nin Üye, Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

*Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

*Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması;

Emlakpano’nun önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması;

İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında Site’nin ve Site üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; emlakpano’nun ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, emlakpano’nun ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. emlakpano’nun ; Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Emlakpano, Kullanıcı’ların ve Üye’lerin, Site’yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı’yı veya Üye’yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda emlakpano, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

4. DEĞİŞİKLİKLER

Emlakpano, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Emlakpano

Adres: Kadıköy / İstanbul

Listeleri karşılaştır

Karşılaştır